Skip to main content

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ... ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ!

       Διάφορες χώρες σκοπεύουν να μειώσουν την πρόωρη θνησιμότητα από τα τέσσερα βασικά μη μεταδιδόμενα νοσήματα – ονομαστικά πρόκειται για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τις χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, τον καρκίνο και το διαβήτη. Ο στόχος είναι να μειωθούν τα περιστατικά αυτών των ασθενειών κατά 25% μέχρι το 2025 από τα επίπεδα του 2010. Ερευνητές από το Imperial College του Λονδίνου εκτιμούν ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση των έξι ειδικών τροποποιητικών παραγόντων κινδύνου για τα νοσήματα αυτά.    

Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία των χωρών για τους θανάτους και τους παράγοντες κινδύνου σε συνδυασμό με επιδημιολογικά μοντέλα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι όντως κάποιοι θάνατοι θα μπορούσαν  να αποφευχθούν μεταξύ 2010-2025 με τη μείωση παγκοσμίως του καθενός από τους έξι βασικούς παράγοντες κινδύνου ως παρακάτω : 30% μείωση της χρήσης καπνού με φιλοδοξία η μείωση να φτάσει το 50%! 10% μείωση της χρήσης αλκοόλ 30% μείωση της λήψης αλατιού 25% μείωση στις τιμές της αρτηριακής πίεσης Και «φρένο» στην αύξηση της παχυσαρκίας και του διαβήτη.    

Τα ευρήματα της εκτίμησης των ερευνητών  υποδηλώνουν ότι αν τα παραπάνω ποσοστά επιτευχθούν ο κίνδυνος πρόωρου  θανάτου για τις συγκεκριμένες 4 κατηγορίες νοσημάτων που προαναφέρθηκαν θα μειωθεί για το χρονικό διάστημα μέχρι το 2025 κατά 22% στους άνδρες και 19% στις γυναίκες. Παγκόσμια αυτή η βελτίωση ισοδυναμεί με καθυστέρηση ή πρόληψη τουλάχιστον 16 εκατομμυρίων θανάτων σε ανθρώπους ηλικίας 30-70 ετών και 21 εκατομμυρίων θανάτων στους μεγαλύτερους των 70 ετών για τη συγκεκριμένη δεκαπενταετία.   

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα μεγαλύτερα οφέλη θα προκύψουν από τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χρήσης του καπνού. Υπολογίζουν δε ότι η «φιλόδοξη» μείωση κατά 50% του καπνίσματος μέχρι το 2025 θα μείωνε τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 24% στους άνδρες και 20% στις γυναίκες . Οι ερευνητές καταλήγουν ότι αν οι στόχοι επιτευχθούν τα μεγαλύτερα οφέλη θα προκύψουν για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα σε μεσαίου βεληνεκούς όσον αφορά τους πόρους χώρες.    

Εντυπωσιακές οι πληροφορίες και τα νούμερα βεβαίως αλλά περισσότερο εντυπωσιακό από αυτά είναι η συνειδητοποίηση

Α.  ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος του στόχου η μεθοδολογία για την επίτευξη του είναι η ίδια- μετρήσεις,  εκτιμήσεις,  αξιολόγηση, τροποποιητικές διαδικασίες,  επιθυμητό αποτέλεσμα και

Β. ότι για στόχους τέτοιας εμβέλειας οι οργανισμοί για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και κατ’επέκτασιν  οι λειτουργοί στα υγειονομικά επαγγέλματα οφείλουν να κατανοήσουν τη βαρύτητα των ατομικών επιλογών στην επίτευξη του εθνικού  στόχου και  να «μορφώσουν» το κοινό για τα θέματα υγείας και τις συνέπειες καλές ή λιγότερο καλές των επιλογών του, επισημαίνοντας τις συμπεριφορές των χρονίων πασχόντων που θα έπρεπε να τροποποιηθούν από τους ίδιους ώστε οι ασθενείς να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα παρόλο το πρόβλημα υγείας τους   – health literacy  και health coaching αντίστοιχα  είναι οι δόκιμοι όροι σε άπταιστα «νέα ελληνικά»! Η πληροφορία όταν κυκλοφορεί και αξιολογείται όχι μόνο μειώνει την αβεβαιότητα αλλά δίνει τη δυνατότητα υγειών επιλογών και ευκαιρία στην καλύτερη ποιότητα ζωής και τη μακροζωία.   

Ας σκεφτεί λοιπόν ο καθένας τι μπορεί να κάνει εκείνος από μόνος του για τον εαυτό του πρώτα, για τους πολύ δικούς του κατόπιν και ας το κάνει. Σκέψεις του στυλ όλα ή τίποτα π.χ κόβω το τσιγάρο «μαχαίρι» και αν όχι καπνίζω τρία πακέτα κανέναν δε βοηθούν, ενώ το μειώνω το κάπνισμα  κατά ένα τσιγάρο την εβδομάδα σε μερικούς μήνες μπορεί να φέρουν κάποιον πολύ κοντά στο να το κόψει αν πραγματικά αυτό θέλει....η Ρώμη δε χτίστηκε σε μια μέρα αλλά θεμελιώθηκε σε μια μέρα για να χτιστεί σιγά σιγά...ας το θυμόμαστε αυτό φίλες και φίλοι κερδισμένοι θα βγούμε και νωρίτερα από το 2025!